86 ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град София, Владая

История

Създадено е през далечната 1887 г, а през 1972 г. е построено новото крило, в което се помещават компютърна зала, кабинет по биология с хранилище и втори физкултурен салон. През 1977 г. училището става базово, наградено е с орден „Св. Св. Кирил и Методий” ІІ степен. От учебната 1987 г. прераства в ЕСПУ и открива филиал в с. Мърчаево. През 1993 г. училището се преобразува в основно.