86 ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град София, Владая

Бюджет 86 ОУ "Св. Климент Охридски"

Прикачени документи

Отчет за изпълнение на бюджета 2023г. IV-то тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2023г. III-то тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2023г. II-ро тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2023 I-во тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2022 IV-во тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2022 III-во тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2022 II-во тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2022 I-во тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2021 IV-то тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2021 III-то тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2021 II-ро тримесечие
Бюджет 2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета 2021 I-во тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2020 IV-то тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2020 III-то тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2020 II-ро тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета 2020 I-во тримесечие
Бюджет 2020г. - уточнен план за делегирани от държавата дейности