86 ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град София, Владая

Прием 2024-2025 г.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на Системата на адрес: ИСОДЗ.В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, задължително попълва в училището по прилежащ район на обхват писмено заявление по образец /Приложение № 1/ с всички данни, необходимми за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в Системата от директора на училището или упълномощено със заповед от него лице в деня на подаване на заявлението.