86 ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град София, Владая

Заповеди на Директора

❗Понеделник 22.XI.2021 г. учебните занятия ще се провеждат в ОРЕС за
всички класове в 86 ОУ “Св. Климент Охридски”!