86 ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град София, Владая

Важно!!!

 

  Поради настъпила авария в отоплителната система учебните занятия на 23.01.2023 и 24.01.2023 г. ще се провеждат в ОРЕС.